rontgen odasi teknik sartname

Tıbbi Radyasyon Kaynakları

Tıbbi Radyasyon Kaynakları

Doğal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler Hastanelerde hastalıkların tanısı, teşhis ve tedavisinde, aşağıdaki birimlerde ve belirtilen cihazlarla kullanılmaktadır.

a- Radyoloji bölümlerinde

Radyografik ve Floroskopik X-ışını kaynaklarında,

Bilgisayarlı Tomografi ve Mamografi cihazlarında,

Taşınabilir X-ışını cihazlarında.

b- Radyasyon Onkolojisi bölümlerinde

Yüksek doz x-ışını terapi sistemlerinde (LINAC),

Cobalt-60 teleterapi sistemlerinde,

Brakiterapi kaynaklarında,

Gamma-knife sistemlerinde.

c- Nükleer Tıp bölümlerinde

Teşhis ve tedavide kullanılan radyoizotoplar ile,

PET-BT (Pozitron Emisyon Tomografi – Bilgi sayarlı Tomografi) ve SPECT (Single Photon  Emission Computed Tomography) cihazlarında,

RIA (Radio Immuno Assay) laboratuarlarında.

d- Anjiyografi ve Kateter odaları ile Ameliyathanelerde

X ışını ile floroskopik ve radyografik inceleme yapan cihazlarda.

 

e- Beyin cerrahisi, ortopedi, gastroenteroloji, üroloji v.b. gibi değişik bölümlerde

X ışını ile floroskopik ve radyografik inceleme yapan cihazlarlarla benzer özellikte bulunan ve ilgili uzmanlık dalına ilişkin hastaların teşhis ve tedavi işlerinin yapılabildiği tüm cihazlarda.

f- Kan bankası ünitelerinde;

Bu ünitelerde kullanılan kan ışınlama cihazlarında.

g- Tıp Fakültesine bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin değişik bölümlerinde bulunan Araştırma Laboratuarlarında

 

Bu laboratuarlarda kullanılan radyoizotoplar, iyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarıdır.

Kopüsküler Emanasyon “parçacık ışınımı” olarak Türkçe’leştirilebilir. Bu ışınımların X-ışınında kullanılan fotonlardan farklı olarak ağırlıkları vardır. Alfa, Beta parçacıkları, Nötronlar ve Pozitronlar bu başlık altına girer ve tümü iyonlaştırıcı radyasyon oluştururlar.

Korpüsküler radyasyon veya parçacık ışınımı ile iyonlaştırıcı radyasyon yayan cihazlar, hastanelerde kanserli hastaların tedavisinde kullanılmak üzere;

Radyasyon onkolojisi

Nükleer Tıp ve

Radyoloji bölümlerinde bulunmaktadır.

Nükleer Tıp veya Radyoloji bölümlerinde kullanılan PET veya PET-BT  olarak adlandırılan Positron Emission Tomography – Bilgisayarlı Tomografi cihazları pozitron ışınımı yaparlar ve kanserli hastaların hastalıklarının yayılımını görüntülemek amacı ile bu bölümlerde bulundurulurlar.

Denetimli Alanlarda Kullanılan Cihazlar

 

Radyoloji Bölümü

Radyografi odaları, (X ışını),

Floroskopi odaları,

Mamografi odaları,

Bilgisayarlı Tomografi odaları,

PET-BT odaları.

Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Konvansiyonel Simulatör           (X ışını)

BT Simülatör                            (X ışını)

Brakiterapi odaları                    (Foton)

Teleterapi odaları                     (Beta ve X ışını)

LINAC                                     (linear akseleratör odaları)

Cobalt 60                                 (Gama  – X ışını)

Gama Knife                             (Gama ışını)

Cyber Knife                              (X ışını)

Tomoterapi odası                     (X ışını)

Nükleer Tıp Bölümü

Sıcak odalar,

RIA laboratuarı,

Gama kamera odaları,

Hasta Hazırlama odası,

Radyoaktif hasta bekleme odasıdır.

rontgen odasi teknik sartname

Nukleer Tip

Tıbbi Radyasyon Kaynakları Kılavuzunu İndirmek İçin Tıklayınız.

kursun cam istanbul kursun ve metal sanayi

Kurşun Cam

 

Kurşun Cam Nedir

kursun cam
Kurşun Cam (radyasyon kalkanı camı), gama ve X-ışınlarına karşı mükemmel bir koruma sağlamaktadır. Zararlı radyasyondan korunma söz konusu olduğunda, taviz vermek mümkün değildir. Bu yüzden tıp, bilim ve endüstri alanlarında giderek daha fazla müşteri Alman menşei yüksek kalitede ve güvenlikli
radyasyon kalkanı camı kullanmaktadır. Siemens, Toshiba ve birçok büyük firma yüksek kaliteli kurşun cam kullanımını tercih etmiştir.
Kurşun camlar seri no ve kalite belgesine sahip olmalıdır. Radyasyonun doğrudan temas edebileceği, çalışan personelin iş sağlığı güvenliği açısından büyük bir önem taşımaktadır.
Almanya’da kurşun cam (radyasyondan koruyucu cam) üreten ve doğrudan uzman bir şekilde işleyen tek markadır.
Yüksek yoğunluğu sayesinde, yüksek X-ışını emilimi sunar ve Alman Standardizasyon Enstitüsü, Avrupa Standardizasyon ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu’nun gerekliliklerini tamamen karşılamaktadır.
Standart boyutlarda kurşun camlar stoklarımızda sürekli olarak bulunmaktadır. Özel boyutlarda siparişleriniz için Almanya’ da fabrikada üretimi yapılıp max.25 gün içerisinde temin edebilmekteyiz.
Kurşun Cam (radyasyondan koruyucu cam) , gama ve x-ışını radyasyonuna karşı korurken net bir görüş sağlamaktadır. DR-2 düşük voltajlı röntgen tüpleri için kullanılırken, DR-6® yüksek voltajlı röntgen ışınlarına ve gama radyasyonuna maruz kalmaya dayanacak şekilde yüksek teknoloji ile tasarlanmıştır. Bu, her iki ürünü de hastaneler,
tıbbi ofisler ve araştırma laboratuvarları için son derece esnek çözümler bulmak için ideal bir seçenek haline getirilmiştir.
Kurşun cam ile birlikte, metal iç konstrüksiyonu tamamen kurşun kaplı kendi kasasını kullanmak cam çerçevesinden olabilecek montaj hata ve sızıntılarına karşıda önlem almanızı sağlayacaktır.
İstenilen renkte statik boyalı olarak üretilebilen, kurşun cam kasaları kullanılan cihazın değerlerine göre belirli bir kurşun kalınlığında çerçeve zırhlamasıyla üretilir.
Kurşun camlar sandıklı bir koruma kafesinde size teslim edilmektedir.
Kurşun cam montajı yapacak kişi için özel montaj talimat belgesi ve kullanım kılavuzuna bakarak yapması gerekmektedir.

 

 

 

rontgen odasi kursun cam
SCHOTT AG MARKA (ALMAN MENŞEİ) YÜKSEK KALİTE KURŞUN CAM

ÜRETİCİSİ BELİRLİ OLMAYAN KURŞUN CAMLAR, RADYASYON SIZINTISI YAPARAK DOĞRUDAN YÜKSEK MİKTARDA RADYASYONA MARUZ KALINMASINA NEDEN OLUR !!

kursun cam x ray cami

Kurşun Camlarımız, Tam Korumalı Ahşap Sandıklar İçerisinde Sevkiyata Hazırlanmaktadır.

 

STANDART KURŞUN CAM EBATLARI

 

80 CM X 120 CM

 

100 CM X 80 CM

 

100 CM X 100 CM

 

100 CM X 120 CM

 

100 CM X 150 CM

 

100 CM X 200 CM

 

 

Farklı Ölçülerde Kesim ve İşleme İşlemimiz Mevcuttur.

 

 

KURŞUN CAM ALIRKEN NELERE DİKKKAT EDİLMELİDİR ?

kursun cam

Satın Aldığınız Kurşun Camların, Köşesinde Fabrikasyon İşlemeli Olarak Üretici Bilgileri ve Camın Koruma Değeri Yer Almalıdır. Bu İbareler Yer Almayan Kurşun Camların Kullanılması, Tehlikeli Sonuçlar Doğurarak Kontrol Odasında Çalışan Personelin Yüksek Oranlarda Doğrudan Radyasyona Maruz Kalmasına Neden Olur.  Büyük yıkıcı sonuçlara neden açabilir.

Doğrudan İnsan Sağlığı İçin Koruyucu Bir Donanım Olarak Kullanılan Kontrol Odası Pencereleri, Yüksek Kalitede Kurşun Cam Kullanılarak Yapılmalıdır. Ürünün Üretici Bilgisi, Menşei ve Koruma Değeri Kesinlikle Üzerinde İşlemeli Şekilde Yer Almalıdır.

 

Kurşun Cam Diğer Camlara Göre Yoğun Bir Ağırlığa Sahip Olması ve Tok Yapısı Nedeniyle, Zırhlı ve Korumalı Bir Çerçeve İle Monte Edilmelidir. En uygun Çerçeve Materyali Çeliktir. Çelik Kasların Pervazları Kurşun Cama Eşdeğer Kalınlıkta Kurşun İle Zırhlıdır ve Radyasyon Yalıtımı Yapılarak, Kasadan Doğabilecek Kaçaklar Bloke Edilir.

 

Kurşun Camkursun cam rontgen odasi kursun cam

kurşun cam (x-ray glass) Kurşun Cam Kasası

 

rontgen odalari kursun kaplama 13432 1
Kurşun Cam Kontrol Odası Gözlem Penceresi
kursun cam cercevesi
Kurşun Zırhlı Kurşun Cam Çerçevesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurşun doğada bulunan ve çeşitli özellikleri ile sanayide ve sağlık alanında kullanılan bir malzemedir. Kurşunun temel özelliklerinden birisi radyasyona karşı mukavemet sağlamasıdır. Kurşun işlenmesi kolay bir malzeme olduğundan kurşun üreticileri tarafından farklı amaçlar için tercih edilmektedir. Kurşun cam ürünü de bu kullanıma çeşitliliğine örnektir. Doğada bulunan bu malzeme çıkarılması kolay olması ve üstün özellikleri ile birçok yerde kullanılmaktadır.

Ülkemizde ve dünyada kurşun cam ürünlerinin çeşitli kullanım alanları bulunmaktadır. Genellikle yüksek ışık geçirgenliğinin yanı sıra radyasyonu emme özellikleri nedeni ile sağlık alanında radyasyon uygulaması yapılan yerlerde tercih edilmektedir. Radyolojik görüntüleme tekniklerinde tercih edilen bir malzemedir. Kurşun cam ürünleri sağladığı bu özelliği ile insan sağlığını da korumaktadır.

 

kursun cam istanbul kursun ve metal sanayi

kursun cam oda

RD50 KURSUN CAM TOK MEDIKAL

Kurşun Cam Kullanıldığı Yerler

kursun cam lead glass

kursun cam xray glass

Kurşun camın genel kullanım alanı sağlık alanıdır. Bunun yanı sıra çeşitli laboratuvarlarda da tercih edilen bir üründür. Radyasyonu geçirmemesinin yanı sıra görüntü açısından bir sorun teşkil etmemesi bu ürünün kullanım alanlarının çok olmasına neden olmuştur. Kurşun cam sağlık alanında önemli bir yer tutmaktadır.

Sağlık alanında radyoterapi odalarının tasarımında kullanılan bu ürün şeffaf ve ışığı geçirebilmesi nedeni ile de gözlem odalarında da kullanılabilmektedir. Günümüzde çeşitli kullanım amaçları dahilinde kullanılmaktadır. genellikle hem görünür olma hem de ortamın zararlarını dışarıya salmama özellikleri nedeni ile tercih edilmektedir. aynı zamanda çeşitli laboratuvarlarda gözlem yapmak için tercih edilen ana üründür.

Kurşun Cam Teknik Özelliklerini Aşağıdaki Linkten İndirebilirsiniz.

Kurşun Cam Teknik

 

İstanbul Kurşun ve Metal Sanayi olarak Medikal sektöründe radyasyon ve X ışını kaynaklarının, odalarının zırhlanması amacı ile yüksek saflıkta kurşun ürünleri̇ üretmekteyiz.

İletişim

İstanbul Kurşun Sanayi A.Ş.

info@istanbulkursunvemetalsanayi.com.tr

Genel Merkez:  Cumhuriyet Mahallesi Onur Sk. No:19/2 Kartal / İSTANBUL – TR

Fabrika: Güllübağlar Mahallesi Aydemir Sk. No:24 – No:25 Pendik / İSTANBUL – TR

İstanbul Avrupa Yakası Depo
Kaptanpaşa Mah. Perpa Ticaret Merkezi Kat:4 B Blok No: 441 Şişli/İstanbul – TR

Telefon: +90 (216) 452 76 87

Bölge Bayisi

Bölgenize Ait Satış Temsilcimiz Sizinle İletişime Geçecektir.
× Canlı Destek