rontgen odasi teknik sartname

Tıbbi Radyasyon Kaynakları

Tıbbi Radyasyon Kaynakları

Doğal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler Hastanelerde hastalıkların tanısı, teşhis ve tedavisinde, aşağıdaki birimlerde ve belirtilen cihazlarla kullanılmaktadır.

a- Radyoloji bölümlerinde

Radyografik ve Floroskopik X-ışını kaynaklarında,

Bilgisayarlı Tomografi ve Mamografi cihazlarında,

Taşınabilir X-ışını cihazlarında.

b- Radyasyon Onkolojisi bölümlerinde

Yüksek doz x-ışını terapi sistemlerinde (LINAC),

Cobalt-60 teleterapi sistemlerinde,

Brakiterapi kaynaklarında,

Gamma-knife sistemlerinde.

c- Nükleer Tıp bölümlerinde

Teşhis ve tedavide kullanılan radyoizotoplar ile,

PET-BT (Pozitron Emisyon Tomografi – Bilgi sayarlı Tomografi) ve SPECT (Single Photon  Emission Computed Tomography) cihazlarında,

RIA (Radio Immuno Assay) laboratuarlarında.

d- Anjiyografi ve Kateter odaları ile Ameliyathanelerde

X ışını ile floroskopik ve radyografik inceleme yapan cihazlarda.

 

e- Beyin cerrahisi, ortopedi, gastroenteroloji, üroloji v.b. gibi değişik bölümlerde

X ışını ile floroskopik ve radyografik inceleme yapan cihazlarlarla benzer özellikte bulunan ve ilgili uzmanlık dalına ilişkin hastaların teşhis ve tedavi işlerinin yapılabildiği tüm cihazlarda.

f- Kan bankası ünitelerinde;

Bu ünitelerde kullanılan kan ışınlama cihazlarında.

g- Tıp Fakültesine bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin değişik bölümlerinde bulunan Araştırma Laboratuarlarında

 

Bu laboratuarlarda kullanılan radyoizotoplar, iyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarıdır.

Kopüsküler Emanasyon “parçacık ışınımı” olarak Türkçe’leştirilebilir. Bu ışınımların X-ışınında kullanılan fotonlardan farklı olarak ağırlıkları vardır. Alfa, Beta parçacıkları, Nötronlar ve Pozitronlar bu başlık altına girer ve tümü iyonlaştırıcı radyasyon oluştururlar.

Korpüsküler radyasyon veya parçacık ışınımı ile iyonlaştırıcı radyasyon yayan cihazlar, hastanelerde kanserli hastaların tedavisinde kullanılmak üzere;

Radyasyon onkolojisi

Nükleer Tıp ve

Radyoloji bölümlerinde bulunmaktadır.

Nükleer Tıp veya Radyoloji bölümlerinde kullanılan PET veya PET-BT  olarak adlandırılan Positron Emission Tomography – Bilgisayarlı Tomografi cihazları pozitron ışınımı yaparlar ve kanserli hastaların hastalıklarının yayılımını görüntülemek amacı ile bu bölümlerde bulundurulurlar.

Denetimli Alanlarda Kullanılan Cihazlar

 

Radyoloji Bölümü

Radyografi odaları, (X ışını),

Floroskopi odaları,

Mamografi odaları,

Bilgisayarlı Tomografi odaları,

PET-BT odaları.

Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Konvansiyonel Simulatör           (X ışını)

BT Simülatör                            (X ışını)

Brakiterapi odaları                    (Foton)

Teleterapi odaları                     (Beta ve X ışını)

LINAC                                     (linear akseleratör odaları)

Cobalt 60                                 (Gama  – X ışını)

Gama Knife                             (Gama ışını)

Cyber Knife                              (X ışını)

Tomoterapi odası                     (X ışını)

Nükleer Tıp Bölümü

Sıcak odalar,

RIA laboratuarı,

Gama kamera odaları,

Hasta Hazırlama odası,

Radyoaktif hasta bekleme odasıdır.

rontgen odasi teknik sartname

Nukleer Tip

Tıbbi Radyasyon Kaynakları Kılavuzunu İndirmek İçin Tıklayınız.

linak kapisi 2

Linac (Lineer Akseleratör-Doğrusal Hızlandırıcı) Odası

Linac (Lineer Akseleratör-Doğrusal Hızlandırıcı) Odası

 

kursun tugla kapi uygulamasi
LINAC (LİNEER AKSELERATÖR-DOĞRUSAL HIZLANDIRICI) ODASI KAPISI KURŞUN TUĞLA ZIRHLAMASI

 

linak odasi kapisi
LINAC (LİNEER AKSELERATÖR-DOĞRUSAL HIZLANDIRICI) ODASI KAPISI

 

LINAC ODALARINIZ İÇİN ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ

Linac, hastanelerin onkoloji bölümünde bulunan,kanser tedavisinde kullanılan ve hastaya X-ışını yollamak suretiyle bunu gerçekleştiren bir cihazdır. Tıbbi görüntüleme cihazlarından (MR, CT, vb.) alınan görüntüler vasıtasıyla, çevredeki sağlıklı dokulara zarar vermeden sadece kanserli hücrelere yüksek dozda radyoaktif ışın uygulayan external tedavi cihazıdır.

Radyoterapi, external(dışarıdan) ve internal(içeriden) olmak üzere iki farklı şekilde yapılır. External radyoterapide Cobalt-60 cihazı ya da Linac kullanılır.

linak kapisi 2
Otomatik Sistem Linac Kapısı

 

Linac ,yüksek gerilim altında metal hedeften koparılan elektronları akseleratör tübü içerisinde  hızlandırarak, bu elektronların ‘Gantry’de (cihazın kafa bölgesi) bir targete çarptırılması sonucu oluşan X-Işınlarının belli kolimatörler vasıtasıyla hastaya odaklar. Verilen bu radyasyon vücutta saniyeler içinde tepkimeler başlatıyor. Bu tepkimeler sonucu oluşan moleküller kanser hücrelerin genetik kodu olan DNA’larda kırıklıklar meydana getirir. Böylece genetik kodu hasarlanan tümör hücreleri bundan sonra bölünemez ve ölmeye başlarlar. Bu şekilde bıçaksız cerrahi olara da değerlendirebiliriz. Çünkü hastada kanama, yara, acı vs. olmaz.

Radyasyon Terapisi veya Onkoloji Tedavi merkezlerinde kanserleri ve tümörleri tedavi etmek için kullanılan yüksek enerjili radyasyon, tipik enerji seviyeleri, yüksek enerjili gama radyasyonu üreten 4MeV ila 6MeV arasındadır. 10MeV ila 20MeV, hem yüksek enerjili gama radyasyonu hem de termal nötronlar üretir. Oda boyutları, kalın beton “tonoz” duvarlar nedeniyle çok daha büyük bir gayrimenkul “ayak izi” ile 20’0 “x 20’0” içten farklıdır. Ekranlama, tesis tarafından tutulan bir fizikçi veya radyasyon uzmanı tarafından hesaplanmalıdır. Koruma, kullanılan özel görüntüleme ekipmanına dayanır ve tipik olarak yüksek yoğunluklu bir beton duvar (birkaç fit kalınlığında) ve tavan kasası (çelik, kurşun tuğla veya kurşun levha) ve ağır korumalı bir kapı içerecektir.

Sipariş ve Teknik Destek İçin Satış Temsilcimize info@istanbulkursunvemetalsanayi.com.tr ve İletişim Numaramızdan Ulaşabilirsiniz

Kurşun İmal Edilme Şekilleri

Kurşun ürünlerin imal edilme şekilleri değişkenlik göstermektedir. Özellikle son yıllarda tabutlarda dahi hijyen sağlaması nedeni ile tercih edilen bu ürün külçe ya da levha şeklinde üretilebildiği gibi tuğla şeklinde de yüksek radyasyon emici olarak da tercih edilmektedir. yaygın kullanım özelliklerine bakıldığında genellikle radyasyon emici olarak tercih edilen bir üründür.

Ülkemizde Doğu Anadolu bölgesinde yer alan madenlerden üretilebilmekle birlikte hurda maddelerden de imal edilmektedir. bu tür geri dönüşüm yolu ile elde edilen kurşun hemen hemen maden üretimi kadar ham madde sağlamaktadır. Camilerde görülen gümüş renkli malzemeler genellikle kurşun malzemedir. Ülkemizde ve dünyada farklı kullanım alanları bulunmaktadır.

Kanser Tedavisi ve Kurşun

Kurşun radyasyonu iyi şekilde geçirmeme özelliklerine sahip bir üründür. Aynı zamanda bu ürün röntgen odalarında da tercih edilen bir üründür. Nükleer tıp alanında da tercih edilen bir ürün olup, radyasyonun oda dışına çıkmamasını sağlamaktadır. Günümüzde radyolojik görüntüleme tekniklerinin kullanıldığı ortamların yanı sıra kanser ile ilgili tedavilerin yapıldığı alanlarda da kullanılabilmektedir.

Onkoloji hastanelerinde tedavi için kullanılan Linac hızlandırıcı cihazları için de yalıtım sağlamak için kurşun kullanılmaktadır. Radyo terapi yöntemleri için kullanılan linac odası uygulamalarında yüksek radyasyon seviyelerine ulaşıldığından radyasyon engelleme amacı ile kurşun malzemeler kullanılmaktadır. Linac odalarında kullanılan yüksek radyasyondan diğer ortamların zarar görmemesi için özellikle tercih edilen kurşun uygulamaları farklı kalınlıklarda kullanılabilmektedir.

Kurşunun Tercih Edilen Kullanım Alanları

Kurşunun kullanım alanları genellikle sağlık alanıdır. Kanser tedavisinde ve radyo terapi amacı için de tercih edilen bu ürün sanayide kullanılan ve tercih edilen bir üründür. Aynı zamanda kurşunun çeşitli mühendislik uygulamalarında da kullanıldığı görülmektedir. Günümüzde özellikle medikal alanında kullanılan bir üründür ve kurşun üreticileri tarafından üretilen ürün çeşitliliği sağlık ve medikal alanda yoğunlaşmaktadır.

Tuğla, plaka ya da külçe olarak kullanımı yaygındır. Kabloların yalıtılması ve akü uygulamalarında kurşun üretimi yapılarak uygulaması gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde uygulanan ürünler genellikle standartlara uygun olarak plakalar halinde tercih edilir. Aynı zamanda farklı müşteri talepleri doğrultusunda da farklı kalınlıklarda da imal edilmektedir. Radyasyona tam koruma sağlamak için farklı kalınlıklarda kullanılması ve tercih edilmesi mümkündür. X ışınlarına karşı yüksek koruma sağlamaktadır.

İstanbul Kurşun ve Metal Sanayi olarak Medikal sektöründe radyasyon ve X ışını kaynaklarının, odalarının zırhlanması amacı ile yüksek saflıkta kurşun ürünleri̇ üretmekteyiz.

İletişim

İstanbul Kurşun ve Metal Sanayi 

info@istanbulkursunvemetalsanayi.com.tr

Merkez Adres: Cumhuriyet Mahallesi Onur Sk. No:19/1-2-3  Kartal / İSTANBUL

Telefon: 0 (216) 606 21 21

Fabrika Adres: Yayalar Mahallesi Aydemir Sk. No:24 Pendik / İSTANBUL

Telefon: 0 (216) 452 76 87

Takip Edin

Yeniliklerden haberdar olun